Mahler Forum

for Music
and Society

für Musik
und Gesellschaft

»Zdaj pa si zamisli takšno veličastno stvaritev, v kateri se dejansko zrcali ves svet – človek sam je tako rekoč zgolj instrument, na katerega igra univerzum.«

Gustav Mahler je bil mnogo več kot skladatelj, njegova glasba pa več kot zvočna umetnost. Njegovo ustvarjanje namreč od nas zahteva premislek o conditio humana. V njegovih mojstrskih stvaritvah spoznavamo človeka, ki si zastavlja velika bivanjska vprašanja: Kaj je smisel življenja? Kako doumeti smrt? Kdo smo? Kako se soočamo z identitetami in pripadnostjo? Kako smo v sozvočju z okoljem in našim planetom? Kaj lahko dosežejo glasba, umetnost in kultura?

To je navdih za Mahlerjev forum za glasbo in skupnost, kulturni format z lokalnimi koreninami in globalnimi povezavami. Forum v sodelovanju z Mahlerjevo fundacijo ter nacionalnimi in mednarodnimi glasbeniki in glasbenicami, umetniki in umetnicami, avtorji in avtoricami ter znanstveniki in znanstvenicami nudi odprt, transdisciplinarni prostor za razmišljanje o osrednjih vprašanjih našega časa z vidika glasbe, umetnosti in znanosti.

Na prvem Mahlerjevem forumu z naslovom – I, Nature smo se ukvarjali z razklanim, pogosto protislovnim odnosom med kulturo in naravo, človekom in okoljem, medtem ko je bil drugi forum z naslovom A Room of One’s Own posvečen več tisoč let stari kulturni tehniki umetniškega umika.

Cilj tretjega Mahlerjevega foruma z naslovom The Power of Wonder – čudenje kot gonilna sila pri ustvarjanju skupnosti je bil ustvariti demokratičen miselni prostor, kjer lahko vsi udeleženci in udeleženke razpravljajo ter preizkušajo in ustvarjajo orodja za čudenje za sedanje in prihodnje družbene projekte, in sicer tako z vidika glasbe, vizualnih umetnosti in literature kot tudi humanistike in naravoslovnih ved.

Društvo

Mahlerjev forum za glasbo in skupnost


Upravni odbor

Predsednica: Felicitas Thun-Hohenstein
Podpredsednik: Morten Solvik
Tajnik: Trixi Thunn-Hohenstein
Namestnica tajnika: Elisabeth von Samsonow
Revizorka: Michael Koschier
Namestnik revizorke: Celestine Kubelka
Benedikt Klocker, Christa Anderluh

Umetniški svetovalni svet

Thomas Hampson, Ulrike Sych